Dekkingen racefiets- en mountainbike-verzekering

ENRA Optimaal Casco voor de racefiets en mountainbike

Wat is verzekerd?

  • Diefstal uit een afgesloten ruimte
  • Beroving
  • Beschadiging
  • Verhaalsrechtsbijstand
  • Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden
  • ENRA Pechhulp 24/7

ENRA Pechhulp

Pech zit in een klein hoekje en komt altijd ongelegen. ENRA Pechhulp zorgt ervoor dat u bij pech direct wordt opgehaald (samen met uw fiets) en wordt teruggebracht naar het beginpunt van uw fietsrit.

Onze pechhulpservice repareert uw fiets niet, maar het is een strandingsdienst.

ENRA Pechhulp is geldig in heel Europa. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Bij ENRA Optimaal Casco is ENRA Pechhulp standaard meeverzekerd.

Afschrijving op de accu en het eigen risico

Afschrijving accu voor de racefiets- en mountainbikeverzekering
Bij diefstal van de accu, of schade aan de accu geldt een afschrijving van 0,75% per maand.

Eigen risico voor de racefiets- en mountainbikeverzekering

Bij diefstal geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag.
Bij beschadiging geldt een eigen risico van 20% van het verzekerde bedrag, met een minimum van € 50.

Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden

Bij de Optimaal Casco is altijd een ongevallenverzekering voor in- en opzittenden meeverzekerd.

U bent verzekerd voor ongevallen tijdens het rijden op de fiets, het op- en afstappen en het langs de weg uitvoeren of helpen bij een noodreparatie.

In geval van overlijden of blijvende invaliditeit door een verkeersongeval wordt er een bedrag uitgekeerd. Aan welke voorwaarden voldaan moet worden ziet u in de voorwaarden FE202304 terug bij hoofdstuk 5.

Naast letselschade bent u ook verzekerd voor materiële schade. Bij een verkeersongeval bent u ook verzekerd door schade aan of verlies van:

  • zaken die door u of een verzekerde aan het lichaam worden gedragen
  • bagage, die zich op of in de fiets bevindt

En u bent verzekerd voor gevolgschade als gevolg van het letsel of overlijden door een verkeersongeval. Bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of vervoer.

Voor deze schade aan zaken, bagage en de gevolgschade samen vergoeden wij tot maximaal € 450 per verzekerde persoon.

Verhaalsrechtsbijstandverzekering

Een vast onderdeel van de Optimaal Casco is de verhaalsrechtsbijstandverzekering. In de voorwaarden staat de dekking als volgt omschreven.

U bent verzekerd voor rechtsbijstand bij een verkeersongeval of een ander van buiten komend onheil waarbij de verzekerde fiets betrokken was. En u wilt:

  • de schade verhalen op de wettelijk aansprakelijke derden
  • zich laten bijstaan in een tegen u gerichte strafvervolging. Bij het onderzoeken daarvan en alle tegen u genomen maatregelen die daarmee verband houden

Ook verzekerd is het behartigen van uw belangen als de overheid maatregelen zou kunnen nemen die deze belangen schaden. Als dit maatregelen zijn in het kader van het verkeers(straf)recht. Bijvoorbeeld inbeslagname van de verzekerde fiets.

U leest meer over de verhaalsrechtsbijstand in de voorwaarde FE202304 in hoofdstuk 6.