Informatie over een expertise

ENRA kan om verschillende redenen een expert sturen. Dit kan bijvoorbeeld bij schade met een hoog bedrag of bij schades waarbij de reparateur geen goede inschatting kan maken van het totale schadebedrag. Bij constatering van onregelmatigheden zullen wij altijd een expert sturen. De kans dat we een expert sturen is groter wanneer er een tegenpartij betrokken is. In veel gevallen wordt het dan door de verzekeraar van de tegenpartij verwacht dat wij een expertiserapport overleggen.

Een expert is een onafhankelijke deskundige die niet in dienst is van ENRA.

De expert bekijkt welke schade er is ontstaan en hoe de schade is ontstaan. Ook kijkt de expert of er nog oude schade aanwezig is. Zij kunnen ook advies uitbrengen om de schade eventueel op een andere manier te herstellen. Bij accu- en/of frameschades kunnen wij als verzekeraar een reparateur aanwijzen.

De expert zal contact met u of uw reparateur opnemen voor een afspraak. Deze afspraak zal plaatsvinden bij uw reparateur. Op de dag van deze afspraak dient uw voertuig de gehele dag aanwezig te zijn. Nadat de expertise heeft plaatsgevonden ontvangen wij doorgaans binnen 2-3 weken het expertise rapport.

De expert zal altijd de schade aan het voertuig of eigendom beoordelen. Wanneer de schade al gerepareerd is, is dit in vele gevallen niet mogelijk. De expert zal dan vragen om het gerepareerde voertuig, de beschadigde onderdelen, de nota en foto’s van de schade en zal dan proberen de schade aan de hand daarvan te beoordelen.

Mocht de schade niet of niet voldoende te beoordelen zijn, kan het zijn dat de verzekeraar niet uitkeert. Conform onze voorwaarden dienen wij altijd de mogelijkheid te krijgen om een deskundige de schade te laten bekijken.

Ja, dat mag. U bent verplicht het eigendom van de gestolen fiets inclusief de meeverzekerde accessoires aan ENRA over te dragen bij bestelling van een vervangende fiets. U moet daarom vóór bestelling van een nieuwe fiets een akte van eigendomsoverdracht ondertekenen.

Er wordt veel gedacht dat een expert gestuurd wordt om het schadebedrag voor een verzekeraar zo laag mogelijk te houden. Een expert denkt ook met u mee en heeft als doel om een schade voor beide partijen naar tevredenheid af te handelen.

U kunt contact opnemen met de expert om uw eigen bevindingen met hen te bespreken. De expert zal indien nodig aanvullend aan ons rapporteren.

Komt u er dan niet uit met de expert? Dan kunt u er voor kiezen een contra expert in te schakelen. De contra expert zal ook een calculatie maken van de schade en zal deze bespreken met de door ons aangestelde expert.

Hier leest u meer over contra expertise.