ENRA bromfietsverzekering

Als bromfietsbezitter wilt u natuurlijk goed verzekerd de weg op. Met de bromfietsverzekering van ENRA kiest u voor een voordelige én uitgebreide oplossing. Bij schade of diefstal zorgen wij voor een snelle en vakkundige afhandeling. Zo kunt u zorgeloos met uw bromfiets of brommobiel rijden. Verzekeren bij ENRA is voordelig. Hoe langer u schadevrij rijdt, hoe meer korting u op uw premie krijgt.

ENRA heeft drie verschillende basisverzekeringen:

 • WA-verzekering
 • Diefstalverzekering
 • Cascoverzekering

 

 

Direct uw premie berekenen

U kunt hier gemakkelijk de premie voor uw verzekering berekenen én de verzekering direct afsluiten.

Ingangsdatum

Ingangsdatum en looptijd

Looptijd

Wettelijke Aansprakelijkheid is verplicht

In Nederland is een WA-verzekering voor uw bromfiets verplicht. U kunt uw WA-verzekering uitbreiden met een diefstal- of een cascoverzekering.

U kunt de basisverzekeringen aanvullen met een opzittendenverzekering en een verhaalsrechtsbijstandsverzekering.

Wat houden de verschillende dekkingen in

Op deze pagina vindt u verdere uitleg over wat de dekkingen inhouden.

Bromfietsen vanaf € 5.000

Voor alle bromfietsen vanaf € 5.000 die op of na 1 april 2023 bij ons verzekerd worden is het verplicht een geactiveerde track & trace module te hebben die aangesloten is bij een opsporingsdienst waarmee ENRA samenwerkt. Welke track & tracemodules wij accepteren leest u hier.

Hieronder ziet u een overzicht van de dekkingen.

Dit dekkingsoverzicht is geldig vanaf 1 april 2024.

Verhoogd eigen risico per 1 mei 2024

Voor alle nieuwe en lopende verzekeringen waar vanaf 1 mei 2024 de voorwaarden BF 052024 op van toepassing zijn of worden, geldt vanaf het moment dat deze voorwaarden van toepassing zijn een wijziging voor het aanvullend eigen risico. In sommige gevallen kan een verhoogd eigen risico van € 2.500 van toepassing zijn. Op deze pagina leest u hier meer over. 

Veelgestelde vragen bromfietsverzekering

Iedereen met een kenteken op zijn naam, staat geregistreerd bij de RDW. Volgens de wet is iedere bezitter van een snorfiets,  bromfiets of high speed E-bike verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen af te sluiten voor het voertuig zolang het kenteken op zijn naam staat.

Als bij een registercontrole van de RDW blijkt dat een snor-, bromfiets of high speed E-bike niet verzekerd is, kunt u een boete krijgen.

Op deze pagina leest u meer over de verzekeringsplicht.

Nee, u betaalt geen poliskosten.

Voor verzekeringen die afgesloten zijn vóór 1 april 2021 betaalde u € 5,00 poliskosten per jaar.Tot 1 april 2019 was dit € 10.

Ja, het eigen risico betaalt u in eerste instantie zelf. Bij een schuldige tegenpartij zal het eigen risico mee worden genomen in het verhalen van de schade.
Als het lukt de schade te verhalen dan krijgt u het eigen risico later van ons terug.

Als een tegenpartij na een aanrijding is doorgereden of geen medewerking verleent bij het invullen van het schadeformulier, wat kan je dan doen? Het door beide partijen ingevulde Europees schadeformulier is het belangrijkste bewijsstuk voor het verhalen van een schade. Maar als een tegenpartij niet meewerkt zijn er soms andere mogelijkheden om een schade te verhalen. Als u wel over het kenteken van een tegenpartij beschikt, dan kunt u het Europees schadeformulier eenzijdig invullen. Zijn er getuigen bekend die de aanrijding hebben gezien? Vul dan de naam en adresgegevens van deze personen in.

Zorg indien mogelijk dat u foto’s ter plaatse maakt van de betrokken voertuigen met de kentekens in beeld, ook foto’s van de verkeerssituatie kunnen bijdragen aan een positieve afloop.

Als u over geen enkele gegevens van de tegenpartij beschikt, dan is de kans op het verhalen van uw schade erg klein. Als u bij de politie aangifte doet van doorrijden na een ongeval en wel over enkele getuigen beschikt, dan is uw schade mogelijk te verhalen op het waarborgfonds. Meer informatie daarover kunt u hier vinden: https://waarborgfonds.vereende.nl/ Als uw schade in aanmerking komt voor een claim op het waarborgfonds probeer deze dan wel zo snel mogelijk in te dienen. Het waarborgfonds hanteert een termijn van 14 dagen voor het indienen van een claim.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met onze schadeafdeling.

De standaard doorlooptijd van een schade waarbij een expert is ingeschakeld is 3 weken vanaf de expertisedatum. Bij eenvoudige schades zal de afhandeling sneller zijn, bij totaal verlies zijn die 3 weken vaak wel nodig. Als u een indicatie wilt kunt u het beste contact zoeken met uw reparateur, die doet samen met de expert de schadevaststelling.

Een groene kaart ontvangt u bij uw polis na het aanvragen of verlengen van uw verzekering.

De groene kaart heet tegenwoordig Internationaal Verzekeringsbewijs en is niet langer groen.

 

Wanneer uw schade verhaalbaar blijkt op een tegenpartij zullen wij proberen uw persoonlijke schade en de door ons uitgekeerde schade te verhalen. Wij proberen na ontvangst van het schadeformulier de tegenpartij zo snel mogelijk aan te schrijven. Hoe lang het vervolgens duurt om de schade te verhalen is lastig in te schatten. Gemiddeld duurt het 2-4 weken voordat wij een reactie van een verzekeraar ontvangen. Dat betekent niet dat het dossier dan ook is afgewikkeld; soms ontstaat er discussie over de aansprakelijkheid of moet er meer informatie worden opgevraagd. De duur van het verhalen van een schade kan hierdoor uiteenlopen. Dit kan enkele weken tot maanden duren.

 

De hoogte van de no-claimkorting is afhankelijk van het aantal schadevrije jaren dat u heeft. Het aantal schadevrije jaren bepaalt op welke trede van de Bonus-Malus tabel (BM-tabel) u staat.

Heeft u een verzekeringsjaar lang geen schade? Dan stijgt u automatisch naar de volgende trede van de BM-tabel. Heeft u wel een schade geclaimd die wij hebben betaald, dan daalt de trede volgends de BM-tabel.

Schades die onder de volgende rubrieken vallen, hebben geen nadelige invloed op uw BM-trede:

 • Hulpverlening
 • Verhaalservice
 • Diefstal van het hele voertuig
 • Verhaalsrechtsbijstand
 • Ongevallen voor in- en opzittenden

 

Als u een aanrijding gehad heeft met uw voertuig zijn er verschillende situaties. Hieronder leest u wat u per situatie moet doen.

In alle gevallen neemt u de volgende stappen:

 1. Vul samen met de andere partij een Europees Schadeformulier in.
  Onderteken de voorkant van het formulier alleen als u het eens bent met de hierop omschreven toedracht. Verschilt u van mening over de toedracht, geef dit, voor het ondertekenen, duidelijk aan bij punt 14: Mijn opmerkingen. Wil de tegenpartij geen medewerking verlenen? Lees dan hier wat u kunt doen.
 2. Stuur het schadeaangifteformulier zo snel mogelijk naar ons op.
  U kunt de schade bij ons aanmelden door een e-mail te sturen.
  Wilt u de stukken per post naar ons opsturen kan dit naar:
  ENRA Verzekeringen
  Postbus 210
  1610 AE  Grootebroek
  U kunt ons bellen tijdens kantooruren op 0228 – 520 000 (keuze 2)

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Mijn voertuig is casco verzekerd

U kunt voor de reparatie van uw voertuig contact opnemen met uw rijwielhandelaar waar u de verzekering heeft afgesloten. Wij zullen de schade dan verder met uw dealer, onder aftrek van het eigen risico, afhandelen

De tegenpartij is aansprakelijk voor de aanrijding en mijn voertuig is alleen WA verzekerd

Op de verzekering is verhaalservice gratis meeverzekerd. Probeer met de tegenpartij een Europees Schadeformulier in te vullen. Dit formulier kunt u naar ons opsturen. Wij zullen voor u proberen de schade te verhalen bij de tegenpartij.

Verhaalservice is altijd meeverzekerd. Raakt u betrokken bij een aanrijding en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Wij gaan kosteloos deze schade proberen te verhalen op de aansprakelijke partij. De verhaalservice is vrijblijvend. Wilt u verzekerd zijn van juridische bijstand? Kies dan voor onze aanvullende verzekering verhaalsrechtsbijstand.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Ik ben betrokken geweest bij een aanrijding en ik ben aansprakelijk. Wat moet ik doen?

U kunt het schadeformulier, dat u samen met de andere bestuurder heeft ingevuld, naar ons opsturen. Wij zullen na ontvangst de schade met de andere partij regelen.

Download het Europees Schadeformulier hier.

Wilt u dat wij u een formulier op papier toesturen, dan kunt u dat hier aanvragen

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

U kunt contact opnemen met de expert om uw eigen bevindingen met hen te bespreken. De expert zal indien nodig aanvullend aan ons rapporteren.

Komt u er dan niet uit met de expert? Dan kunt u er voor kiezen een contra expert in te schakelen. De contra expert zal ook een calculatie maken van de schade en zal deze bespreken met de door ons aangestelde expert.

Hier leest u meer over contra expertise.

Bij verlies of beschadiging van een originele sleutel of vervanging van het slot moet u hiervan onmiddellijk melding doen bij ons. U moet een duplicaatsleutel laten maken bij de leverancier van het slot. Het niet melden van een duplicaatsleutel heeft uitsluiting van de diefstaldekking tot gevolg.

Wij verzekeren geen brommers die gebruikt worden voor maaltijdbezorging. Gebruikt u de brommer voor bezorgen, maar voor een andere bezorgdienst? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ja, voor een bromfiets of high speed E-bike geldt een verzekeringsplicht. Op deze pagina leest u meer over de verzekeringsplicht.

Ook als u de bromfiets of high speed E-bike niet gebruikt moet deze verzekerd zijn. Gebruikt u het voertuig voor een langere tijd niet, dan kunt u het kenteken laten schorsen bij het postkantoor voor een periode van één jaar. Na deze periode gaat de verzekeringsplicht weer in.

Om uw verzekering te beëindigen ontvangen wij graag een kopie van het opschortingsbewijs

Ja, wij nemen de schadevrije jaren van een vorige bromfiets- of motorverzekering over. De schadevrije jaren van een vorige autoverzekering worden niet meegenomen.

Had u een bromfietsverzekering? Stuurt u dan de royementsverklaring, met daarop vermelding van het aantal schadevrije jaren,  van de vorige verzekeraar naar ons toe. Deze verklaring mag niet ouder dan 3 jaar zijn.

Had u een motorverzekering dan kunnen wij de schadevrije jaren overnemen. Deze schadevrije jaren mogen niet ouder dan 3 jaar zijn. Als u daarna weer een motorverzekering zou willen afsluiten, dan kunt u de schadevrije jaren niet weer opnieuw gebruiken voor uw volgende motorverzekering. Denk hier dus goed over na voordat u aan ons vraagt deze voor u te gebruiken.
De schadevrije jaren van uw motorverzekering kunnen wij zelf opvragen in het landelijke Roy-Data systeem nadat u bij ons aangeeft dat u deze wilt gebruiken. De schadevrije jaren kunnen wij nooit meer terugplaatsen in het Roy-Data systeem omdat er voor bromfietsverzekeringen niet geregistreerd wordt in dit systeem.

Als het (tijdelijk) niet lukt om je premie te betalen, dan is het belangrijk dat je zo snel mogelijk contact met ons opneemt. We kunnen dan samen naar een oplossing zoeken.

Wat kun je zelf doen?

 • Laat een rekening niet liggen.
 • Vraag advies aan een schuldhulpverlener of neem contact op met de gemeente waar je woont.
 • Neem contact op met de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK). Kijk hiervoor op nvvk.eu.
 • Ook vind je handige tips op de website van het Nibud, op wijzeringeldzaken.nl en op https://geldfit.nl/welkom/verzekeraars/.

Het niet betalen van je premie heeft gevolgen: Proces bij betalingachterstanden

Schade aan uw valhelm is gratis meeverzekerd tot maximaal € 70 na een verkeersongeval.

Ja. Zodra u uw verzekering hebt afgesloten is er gelijk een voorlopige dekking van kracht. U kunt direct goed verzekerd de weg op.

Uw verzekeringsaanvraag zal daarna inhoudelijk door ons behandeld worden. Mochten er nog aanvullende vragen nodig zijn, nemen wij contact met u op.

De premie voor een bromfietsverzekering is afhankelijk van dusdanig veel factoren dat wij u vragen dit zelf online in te vullen. U kunt op deze pagina direct uw premie berekenen.

U krijgt dan eerst een opgave van de premie. Wilt u de verzekering dan bij ons afsluiten gaat u door. Wilt u dit niet dan kunt u het scherm daarna afsluiten en bent u op de hoogte van uw premie.

Nee. Gaat u uw bromfiets of high speed E-bike verkopen of wilt u deze weggeven, dan moet u zorgen dat het kenteken altijd wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Het is verstandig om samen met de nieuwe eigenaar naar het postkantoor te gaan om het kentekenbewijs over te schrijven. Voor het overschrijven moet u een geldig legitimatiebewijs, het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs meenemen. Na het overschrijven krijgt de vorige eigenaar een vrijwaringsbewijs. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren.

Wij kunnen dan de verzekering voor u beëindigen. De te veel betaalde premie krijgt u van ons terug.

Ja. Wij zijn te bereiken via e-mail.

Voor vragen aan de polisafdeling, over uw aanvraag of wijziging stuurt u een e-mail naar:

Voor vragen aan de schadeafdeling stuurt u een e-mail naar:

Voor andere vragen stuurt u een e-mail naar: info@enra.nl.

Let op: e-mails die groter dan 25 MB zijn komen niet bij ons aan. Zorg er dus voor dat uw bijlages niet te groot zijn!

Ja, u kunt uw premie per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar betalen.
Hoe langer de termijn duurt, hoe minder premie u betaalt.

Voorbeeld:
Maandpremie € 10 – in totaal betaalt u € 120 per jaar
Kwartaalpremie € 29,50 – in totaal betaalt u € 118 per jaar
Halfjaarpremie € 57,50 – in totaal betaalt u € 115 per jaar
Jaarpremie € 113 – in totaal betaalt u € 113 per jaar

Een aantal wijzigingen kunt u online aan ons doorgeven.

Op deze pagina vindt u het overzicht van de wijzigingen die u online aan ons door kunt geven.

Voor een korte vakantie is dit geen probleem. Verblijft u langer dan 1 maand in het buitenland, neem dan voorafgaand aan uw reis contact met ons op.

U kunt ons van maandag tot en met vrijdag telefonisch bereiken van 8:30 tot 17:30 uur. Ons telefoonnummer is 0228 – 520 000 (keuze 1).

Op grond van de polisvoorwaarden bent u verplicht afstand te doen van de restanten. De restanten zullen door de expert aan een opkoper worden verkocht.

De opkoper zal het bedrag waarvoor de restanten zijn verkocht aan u uitbetalen. Dit kan eventueel via uw rijwielhandelaar gebeuren.  Van de opkoper krijgt u een vrijwaring.
Van deze vrijwaring ontvangen wij graag een kopie om de verzekering stop te kunnen zetten.

Ja, uw kind mag op uw bromfiets rijden. Er zijn dan wel extra regels van toepassing.

Als u een schade bij ons meldt die niet verhaald kan worden op een tegenpartij, dan wordt het eigen risico in rekening gebracht. U betaalt bij een Casco schade dan € 2.700 zelf. Bij een W.A. schade kunnen wij het verhoogd eigen risico (€ 2.500) op u verhalen. Het verhoogd eigen risico wordt per schadegeval één keer toegepast.
 


Het verhoogd eigen risico geldt in de volgende gevallen:
 

 • De hoofdverzekerde op de polis is 25 jaar of ouder, én; 
 • De bestuurder van het voertuig die de schade heeft veroorzaakt is jonger dan 25 jaar. 

Het verhoogd eigen risico geldt bij de volgende voertuigen: 

 • Bromfiets 25 km/u 
 • Bromfiets 45 km/u 
 • Brommobiel

Meer informatie over het verhoogd eigen risico, vindt u terug op deze pagina.

U dient ons hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en een kopie van het proces verbaal van de aangifte naar ons op te sturen. Wij zullen de polis zo snel mogelijk beëindigen en uw kenteken afmelden bij de Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW).

U kunt gebruik maken van dit formulier.

Bij diefstal van uw gekentekende bromfiets, scooter, snorfiets, scootmobiel (met een maximale constructiesnelheid van 45km/uur) of speed pedelec doet u eerst online melding bij Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV). Ga hiervoor naar de website van VbV.

 • U wordt verzocht de vragen te beantwoorden en eventuele bewijsstukken, zoals bijvoorbeeld proces verbaal te uploaden.
 • U kunt wijzigingen aanbrengen in uw vragenlijst aan de verzekeraar, bijvoorbeeld als u iets vergeten bent of nadere bewijsstukken wilt toevoegen, zoals bijvoorbeeld foto’s van het voertuig , onderhoudsdocumentatie of aankoop factuur

Na melding plaatst VbV een vermissingssignaal op het kenteken, ten behoeve van de snelle opsporing van het voertuig
Na het invullen van de vragenlijst kunt u doorklikken naar de digitale aangifte van diefstal van uw brommer, scooter, scootmobiel, snorfiets of speed pedelec bij de politie.

U kunt dit formulier invullen om de diefstal bij ons te melden. Wij nemen na contact van uw melding bij ENRA en/of het VbV contact met u op over de verdere procedure.

Als uw voertuig wordt teruggevonden na diefstal (en wordt vrijgegeven door de politie) bent u direct weer verzekeringsplichtig. Neemt u in dit geval telefonisch contact met ons op. Ons telefoonnummer is 0228 – 520 000 (keuze 2). Wij zijn bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:30.

ENRA is bezig met de ontwikkeling van nieuwe verzekeringsproducten voor bromfiets, brommobiel, High Speed E-bike en invalidenvoertuigen. Helaas is het hierdoor op dit moment niet mogelijk om een nieuwe verzekering voor uw voertuig bij ons af te sluiten. Ook telefonisch is het niet mogelijk om een nieuwe verzekering voor uw voertuig bij ons aan te vragen.

Wij verwachten dat rond 1 maart 2024 onze nieuwe verzekeringsproduct afgesloten kunnen gaan worden.

Een geactiveerde track and trace module is verplicht wanneer de verzekerde waarde  van uw bromfiets €5.000 of hoger is. Meer informatie over deze beveiligingseis vindt u op deze pagina.

U kunt de verzekering op elk moment stopzetten. U moet wel rekening houden met een opzegtermijn van 1 maand.
Bij verkoop dient u het kenteken over te schrijven naar de nieuwe eigenaar. U ontvangt dan een vrijwaringsbewijs.

Na vrijwaring of schorsing kunt u uw verzekering per e-mail, per telefoon of schriftelijk bij ons opzeggen. De te veel betaalde premie storten wij aan u terug.
Hieronder leest u meer over de verschillende situaties die er zijn.

De bromfiets of high speed E-bike wordt (tijdelijk) niet gebruikt

Als u langere tijd geen gebruik maakt van uw bromfiets of high speed E-bike, kunt u ervoor zorgen dat de verzekeringsplicht tijdelijk vervalt. U kunt de schorsing aanvragen op het postagentschap. Hiervoor moet u uw kentekenbewijs meenemen en een geldig legitimatiebewijs. Uiteraard zijn hier kosten aan verbonden.

U kunt ook, als u in het bezit bent van een DIGID code, inloggen op de website van de RDW (www.rdw.nl) en het kenteken online schorsen.

Een schorsingsperiode duurt een jaar en is steeds met maximaal een jaar te verlengen. Als u de schorsing niet verlengt, dan vervalt deze automatisch en bent u weer verzekeringsplichtig. Ook als het kenteken binnen de schorsingsperiode wordt overgeschreven op een andere naam, vervalt de schorsing automatisch.

Mijn bromfiets of high speed E-bike is rijp voor de sloop

U kunt uw bromfiets of high speed E-bike laten slopen bij een RDW erkend demontagebedrijf. Dit bedrijf herkent u aan de sticker ‘RDW erkend, demontage van voertuigen’. De bromfiets of high speed E-bike en het complete kentekenbewijs levert u hier in. Het kenteken wordt dan rechtstreeks door het bedrijf bij de RDW afgemeld. U krijgt dan een vrijwaringsbewijs mee. Dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren. Op de site van de RDW leest u hier meer over.

De eigenaar van de bromfiets of high speed E-bike is overleden

Bij overlijden van de eigenaar van een bromfiets of high speed E-bike is de nieuwe eigenaar verplicht om het kenteken binnen 5 weken op zijn eigen naam over te schrijven. Het overschrijven moet u zelf doen, op het postkantoor of bij een erkend bedrijf. U moet hiervoor een geldig legitimatiebewijs, het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs meenemen.

Ik wil mijn bromfiets of high speed E-bike verkopen/weggeven

Gaat u uw bromfiets of high speed E-bike verkopen of wilt u deze weggeven, dan moet u zorgen dat het kenteken altijd wordt overgeschreven op naam van de nieuwe eigenaar. Het is verstandig om samen met de nieuwe eigenaar naar het postkantoor te gaan om het kentekenbewijs over te schrijven. Voor het overschrijven moet u een geldig legitimatiebewijs, het Tenaamstellingsbewijs en het Overschrijvingsbewijs meenemen. Na het overschrijven krijgt de vorige eigenaar een vrijwaringsbewijs. dit is het bewijs dat het kenteken niet meer op uw naam staat en moet u goed bewaren.

Doorgeven aan uw verzekeringsmaatschappij

Zodra u het kenteken heeft geschorst of gevrijwaard dient u dit te melden bij de verzekeringsmaatschappij zodat u verzekering kan worden stop gezet.

ENRA kan om verschillende redenen een expert sturen. Dit kan bijvoorbeeld bij schade met een hoog bedrag of bij schades waarbij de reparateur geen goede inschatting kan maken van het totale schadebedrag. Bij constatering van onregelmatigheden zullen wij altijd een expert sturen.

Meer informatie over een expertise vindt u hier.

Pechhulp is meeverzekerd als u een casco dekking hebt. U kunt gebruik maken van de ENRA pechhulp als u onderweg onverwachts met pech langs de weg komt te staan. Of u de pechhulp meeverzekerd heeft ziet u op uw polis. ENRA pechhulpservice repareert uw rijwiel of voertuig niet, maar zorgt ervoor dat u én uw rijwiel of voertuig teruggebracht worden naar de startplaats van die dag.

Verzekerd is:

 • Hulp door de ENRA alarmcentrale als het voertuig ten gevolge van pech, diefstal of een verkeersongeval niet meer bereden kan worden. U kunt onze alarmcentrale bereiken via telefoonnummer +31 (0)88  877 8044.
 • Verzekerd zijn de kosten van de hulpverlening. De hulpverlening bestaat uit het vervoer van het verzekerde object en de opzittende(n) naar de startplaats van de tocht.
 • Meeverzekerd zijn ook de kosten van vervoer van het voertuig, de opzittende(n) en maximaal één andere deelnemer (met rijwiel)

Niet verzekerd is:

 • Een lege accu van een  E-bike indien deze voor het begin van de fietstocht verzuimd is tijdig op te laden of indien deze leeg is geraakt door het overschrijden van de actieradius als opgegeven door de leverancier.
 • Opzet van de verzekerde of iemand die bij de hulpverlening belang heeft.
 • Pech binnen de 1e kilometer van het startpunt van uw tocht.

Kosten worden alleen vergoed na voorafgaande toestemming van de ENRA alarmcentrale.

De meldcode is een 4 cijferig nummer. Dit zijn de laatste 4 cijfers van het indentificatienummer (chasis- of framenummer).
Je vindt dit nummer op je kentekenbewijs.

Als gevolg van een ongeval met uw bromfiets kunt u of uw passagier blijvend invalide raken of overlijden. Aan deze gevolgen denkt u liever niet, maar als dit gebeurt wilt u natuurlijk wel goed verzekerd zijn. De opzittendenverzekering keert een bedrag uit als de bestuurder en/of opzittende van de bromfiets na een ongeval blijvend letsel heeft of overlijdt.

Het verzekerde bedrag bij overlijden is € 5.000. Bij blijvende invaliditeit is de uitkering maximaal € 15.000 afhankelijk van de aard van de invaliditeit.

Kleding en goederen die beschadigd raken tijdens een ongeval vallen ook onder deze dekking. Deze vergoeding bedraagt maximaal € 450 per ongeval.

Er is bij deze dekking geen eigen risico.

Op deze pagina kunt u zien wat onze huidige reactietermijnen zijn.

De diefstaldekking is van toepassing als bij schade aangetoond kan worden dat het voertuig voorzien van en afgesloten was met een ART goedgekeurd slot. De originele sleutels van dit slot moeten overlegd kunnen worden.

Voor uw voertuig dient naast het standaardslot ook een ART goedgekeurd slot met minimaal 3 sterren gebruikt te worden. Of uw slot aan de juiste eisen voldoet kunt u opzoeken op www.stichtingart.nl.

Als na diefstal blijkt dat er op uw voertuig geen slot gemonteerd was wat voldoet aan de door ons gestelde eisen, kan dit invloed hebben op de uitkering.

 

Uw verzekering is geldig in alle landen genoemd op de groene kaart (Internationaal Verzekeringsbewijs IVB) die u ontvangt.

Raakt u betrokken bij een ongeval en loopt u daarbij door schuld van een ander (letsel)schade op? Of is de tegenpartij niet verzekerd?

Met onze verhaalsrechtsbijstandverzekering heeft u in deze gevallen recht op juridische bijstand bij het verhalen van de schade. Naast materiële schade aan uw bromfiets of kleding kunt u ook letselschade verhalen op de aansprakelijke partij.

Er is bij deze dekking geen eigen risico.

Voor de verhaalsrechtsbijstandsdekking is premie verschuldigd.

Over het algemeen zal de expertise bij uw dealer plaatsvinden. U moet er daarom voor zorgen dat uw voertuig op de afgesproken dag bij de dealer staat. U hoeft zelf bij de expertise niet aanwezig te zijn.

Heeft u ook helm- en kledingschade? Geef deze beschadigde goederen aan de dealer af, zodat de expert de dagwaarde hiervan in zijn rapport kan meenemen.

Nee, wij brengen geen kosten in rekening.