Schade aan een invalidenwagen

Als u een aanrijding heeft gehad, vult u samen met de andere partij een Europees Schadeformulier in. Onderteken de voorkant van het formulier alleen als u het eens bent met de hierop omschreven toedracht. Verschilt u van mening over de toedracht, geef dit, voor het ondertekenen, duidelijk aan bij punt 14: Mijn opmerkingen. Dien vervolgens de schade via onderstaande link. Ook eenzijdige schades en diefstallen kunt u via het juiste icoon hieronder melden.